World #1 Videos Games entertainement

LEC Mic Check: Rotterdam Finals (Spring 2019)

Prev Best Fizz gọi hội gank FAKER á, lại bị đấm cho ko trượt phát nào luôn ấy chứ =))
Next FLASHBACK | #LEC 2019 Spring Finals
193